Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2024

Postet av Lommedalens IL den 3. Jan 2024

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2024 i Lommedalens Idrettslag

 

Hovedstyret innkaller til ekstraordinært årsmøte som avholdes onsdag 17. januar kl. 20.00, Varmestua, Lommedalen skisenter.

 

Til behandling:

 

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Forslag om låneopptak i Kommunalbanken i forbindelse med etablering av kommunal lånegaranti for Lommedalens IL
  5. Forslag til justert profil – navn og logo – for Lommedalens IL 


Saksdokumenter


•Ang. sak 4: Saksfremlegg (3.1.2024) - Forslag om låneopptak i Kommunalbanken

•Ang. sak 5: Saksfremlegg (3.1.2024) - Forslag til justert profil – navn og logo – for Lommedalens IL

LIL_visuell_identitet.pdf

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov.


Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

LILs Hovedstyre