U14 – (barn født i 2006 og 2007)

Disse aldersgruppene trener tre ganger pr. uke i skisesong.
I tillegg arrangerer klubben skisamlinger sommer og høst.
Utenom skisesong, trener vi barmark 1-2 ganger pr. uke.
Løpere født i 2006 kjører kvalifiseringsrenn i Akershus skikrets, noe som
gir puljeinndeling i Landsfinale/Telenorlekene.

I tillegg deltar løperne på flere lokale renn i Oslo/Akershus i løpet av vinteren.
Løpere født i 2007 deltar på mange lokale skirenn i Oslo/Akershus med BAMA skifestival i Ål i mars måned som det store høydepunktet. 

Treningstid vinteren 2019/2020:
Se treningsoversikt under menyen "Alpin"

Treningsavgift:
Se treningsavgift under menyen "Alpin"

Foreldrekontakt: Rune Norland Johnsen, tlf. 92237586, E-post: rune.norland.johnsen@dahl.no

Hovedtrener: Ole Marius Gulbrandsen, tlf. 90544768, E-post: marius.gulbrandsen@asker.kommune.no