LIL Freeski er en gjeng glade skientusiaster som har ett mål: ha det moro på ski


Gjennomsnittlig alder er omtrent 10-15 år, men det er noen yngre som har stabile skibein som prøver seg 

inn og det er også de eldre som blir værende grunnet vårt fine miljø i LILL Freeski. Enkelte starter som 

relativt nye i Freeski fenomenet, mens andre har kanskje kjørt lenge og velger komme til oss etter at 

sesongen for annen sport er ferdig eller at annen sport blir valgt bort.


På Freeski kan man velge å konkurrere, men ettersom Freeski ikke er en konkurranseidrett på lik linje 

med eks. Alpint eller Langrenn, så er det også naturlig at det er en viss rullering av medlemmer i Gruppa. 

Noen vokser ut, mens andre kommer inn som nye. Freeski gruppa vil på den måten være en fin 

sosialiseringsplattform for barn, da det stort sett er jevnaldrende som holder på hos oss til enhver tid.


Det viktigste for oss er å utvikle alle våre medlemmer uansett ferdighetsnivå, i deres eget tempo, slik at 

alle kan nå sine personlige mål.

I all hovedsak holder vi aktiviteten vår i BIP hallen på høsten og Krydsbybakken på vinteren, men vi 

arrangerer også jevnlig tilbud om samlinger eller turer for å gi opplevelser og utfordringer til medlemmene 

våre.

LIL Freeski er i tett dialog med Norges Skiforbund og vil også kunne bidra med oversikt over konkurranser 

og samlinger i Regi av Akershus skikrets om dette skulle være ønskelig.

 

Hos LIL Freeski trener alle sammen i en gruppe. Skulle det bli mange deltakere, vil LIL Freeski inndele 

treninger og tilby treningstider tilrettelagt for de forskjellige nivåer/alder.


Trener

Våre trenere er tidligere aktive LIL Freeski medlemmer (eller fremdeles aktive) som vokser inn i rollen.

LIL Freeski følger Norges Skiforbund retningslinjer og utdanner trenere i regi av Norges Skiforenings kurs. 

Det vil derfor også være muligheter for medlemmer å vokse inn i rollen som trener for neste generasjon 

når man når en alder. Dette gir mestring og ansvarslæring, noe vi i LIL Freeski tilrettelegger for.

 

Trenere for sesongen 2022/202

Hovedtrener

Nico Stangborli                nicolas.stangborli@gmail.com

 

Hjelpetrener

Mathias Magelssen         Mathiasmagelssen@gmail.com