Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2022

Postet av Lommedalens IL den 28. Des 2021

Til medlemmene i Lommedalens IL


Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2022 i 

Lommedalens Idrettslag


Hovedstyret innkaller til ekstraordinært årsmøte som avholdes tirsdag 

11. januar kl. 19.00 på Teams: 

Til behandling:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Utvidelse og oppgradering av Varmestua i Lommedalen skisenter som driftsbygning for Lommedalen skisenter, kafe og møteplass, klubblokale og arbeidsplass for klubbens ansatte (vedlegg)


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av 

idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 

15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, 

valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov.

På bakgrunn av at det ekstraordinære årsmøtet skal avholdes på 

Teams, ber vi om påmelding innen tirsdag 11. januar kl. 12.00, til lil@lil.no.


Vel møtt!

Med vennlig hilsen

LILs Hovedstyre


VEDLEGG

LIL ekstraordinært årsmøte 2022 FINAL.pptx

A30 Snitt tegninger.pdf

A101 Plan kjeller.pdf

A102 Eksisterende og ny plan 1.pdf

A103 Ny plan 2.pdf

Beskrivelse av EK til finansieringsplanen.docx

Copy of KoKosstnadsoverslag Rehab og utvidelse Varmestua med lager-garasje.xlsx

Dugnadsinformasjon.docx

Finansiering av låneopptak Ver 1.docx

Redegjørelse LTS 22.11.2021.docx


1 Kommentar

Kommentarer

  • Kjetil Røine

    Hei, jeg vil melde meg på denne generalforsamlingen. Hilsen Kjetil (kjetil.roine@differgroup.com)

    10 januar 2022

Logg inn for å skrive en kommentar.