Velkommen til årsmøtet 2023

Postet av Lommedalens IL den 15. Mar 2023

Lommedalens Idrettslag ønsker deg velkommen til

Årsmøtet 2023

Det vil bli avholdt i klubblokalet i Lommedalshallen 

klokken 19:00 - onsdag 22.mars


Til behandling

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Lommedalens IL årsmelding 2022
 • herunder gruppenes årsmeldinger
 • revisors beretning
 • kontrollutvalgets beretning
 1. Behandle Lommedalens IL regnskap 2022 i revidert stand.
 2. Vedta ny visuell identitet for Lommedalens IL 
 3. Behandle innkomne forslag og saker.
 4. Fastsette medlemskontingent for 2023 og 2024.
 5. Vedta idrettslagets budsjett for 2023. 
 6. Behandle Lommedalens IL organisasjonsplan.
 • opprettelse av bandygruppe
 1. Foreta følgende valg
 1. Styre med leder og nestleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer
 2. Kontrollutvalg med leder, et medlem og ett varamedlem
 3. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne de som skal representere idrettslaget på tinget eller organisasjoner idrettslaget er tilsluttet og gis fullmakt til å ta økonomiske beslutninger innenfor de budsjettrammer som ble vedtatt på årsmøtet. 
 4. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
 5. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. pkt. 10
 1. Beslutte å engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Alle dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet på våre nettsider eller ved henvendelse til lil@lil.no

Papirer til årsmøtet 2023 (forutsetter at de som kommer medbringer sakspapirer eller egen print)

Regnskap 2022 .pdf

Årsmelding Lommedalens IL 2022.pdf

Revisors beretning 2022.pdf


Vedlagt finner du innkalling med underskrift

LIL-Årsm 2023 inkalling FINAL.docSkisprell i Einåsen skianlegg

Postet av Lommedalens IL den 9. Mar 2023


Velkommen til Åpen stadion og skisprell i Eineåsen skianlegg onsdag 22.mars kl 17-20
DROP-IN fysioterapi

Postet av Lommedalens IL den 28. Feb 2023

MEDLEMSTILBUD FOR ALLE LOMMEDALEN ILs UTØVERE

I samarbeid med Vest Helse & Trening tilbyr vi Lommedalen ILs utøvere Drop-in fysioterapi hos Simen

Albin Thøgersen hver uke. Dag og tid for åpen kontortid til variere fra uke til uke, men vil finne sted

ettermiddag/kveldstid.

Drop-in tilbudet kan benyttes av deg som medlem dersom du opplever smerter/plager i relasjon til idrett,

blir skadet i trening, konkurranse / kamp eller du mistenker belastningsskade som følge av aktivitetene

dine.

Bestilling av konsultasjon avtales direkte med fysioterapeut Simen.


BESTILLING AV KONSTULASJON:

Du sender en kort beskrivelse av plagene dine til simen@vesthelse.no, og han vil kontakte deg så snart

han har anledning. Gjelder det akutt oppstått skade (for eks. overtråkk, kraftig strekkskade eller

hodeskade) kan Simen kontaktes på mobil 911 79 190.


En konsultasjon varer normalt et sted mellom 20 og 30 minutter, og vil inkludere en klinisk undersøkelse,

evt behandling og rådgivning. Er det behov vil Drop-in tilbudet også inkludere oppfølgende konsultasjon

med fysioterapeuten.


Har utøveren behov for tettere oppfølging over lenger tid vil dette avtales med fysioterapeuten, og

kostnaden for dette vil ikke dekkes av Lommedalen IL.

Fysioterapeuten vil også kunne bistå med skademelding til forsikringsselskapet, dersom det foreligger 

indikasjon for dette. Utløses det forsikringssak vil fysioterapeut Simen Thøgersen følge opp utøveren med

dekning fra forsikringsselskapet.

Drop-in fysioterapitilbudet til Lommedalens medlemmer er åpent 47 uker i året. I forbindelse med fellesferie og høytider vil tilbudet være redusert.

Årsmøte 2023 - Basket

Postet av Lommedalens IL den 22. Feb 2023

Velkommen til årsmøte 2023

Lommedalen Basket

Papirer til det årlige møte kan fås ved henvendelse til stig.hellerud@gmail.com.

LAST NED INFORMASJON HER: Årlig møte for basketgruppen 2023